branding services, web design, usable user interfaces, logo

inposterum
witamy
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Witamy na serwisie internetowym fundacji In Posterum - organizacji wspierającej rodzinę w różnych dziedzinach życia. Naszym celem jest walka z wykluczeniem społecznym, poprzez pomoc w rozwoju jednostki, rozumianą jako dostęp do kompleksowej informacji i wsparcie w drodze do wytyczonego celu.
Więcej o In Posterum można przeczytać w dziale "o fundacji".

Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej strony. Wyrażamy nadzieję, że znajdą na niej Państwo potrzebne informacje, a jej treść zachęci do kontaktu z nami: osobistego, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznego.
aktualnosci
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
2018-01-29 – Przekaż 1% swojego podatku na potrzeby Fundacjci In Posterum zamiast do budżetu państwa.

 1. Obliczamy podatek dochodowy zgodnie z przepisami
 2. Obliczony 1% od kwoty podatku należnego wpisać do pozycji :
  • 125 – PIT 37
  • 314 – PIT 36
  • 26 – PIT 28
 3. W rubryce „Nazwa organizacji Pożytku Publicznego” proszę wpisać FUNDACJA IN POSTERUM
 4. W rubryce „pole KRS” proszę wpisać: KRS numer 0000180338

MOŻESZ ROZLICZYĆ PIT ZA POMOCĄ PROGRAMU ONLINE !!!

» tutaj rozliczysz PIT online


2017-09-10 E book pt. "Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym"

E book pt. "Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym" to podręcznik, który powstał jako wynik dwuletniej pracy projektowej. Na podstawie badań, raportów, szkoleń i testowania przygotowanych projektów prowadzonych metodą edukacji pozaformalnej powstał produkt do pracy dla profesjonalistów, pracowników chcących spróbować innowacji. Podręcznik składa się przede wszystkim z 10 gotowych scenariuszy zajęć, a także z opisanych metod/narzędzi do pracy z młodymi ludźmi, które mogą być stosowane wymiennie w scenariuszach lub stanowić podstawę do opracowania własnego planu pracy.

E book pt. "Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym" - » czytaj


2017-04-01 Informacja

Po szkoleniach czas na testowanie metod i narzędzi do pracy z rodzinami. Przez 8 miesięcy asystenci rodziny wykorzystywać będą w swojej pracy z rodzinami narzędzia przygotowane przez specjalistów projektu. Narzędzia te i metody pracy powstały na zapotrzebowanie grupy asystentów rodziny. W trakcie badań fokusowych asystenci zwrócili uwagę na problemy wynikające z braku odpowiednich metod i narzędzi do pracy z rodzinami. Teraz, po szkoleniu testują zaproponowane im rozwiązania. Co miesiąc będziemy otrzymywać informację zwrotną na temat użyteczności i skuteczności skonstruowanych narzędzi. W trakcie etapu testowania wybierzemy się do każdego z naszych partnerów, aby „na żywo” zobaczyć jak wygląda praca z rodziną. Wymienimy się doświadczeniami i wiedzą, by potem wykorzystać zdobyte informacje do wzbogacenia swojego warsztatu pracy.

2017-03-07 Zakończyliśmy szkolenia dla asystentów rodziny

W dniach 6 – 8 marca 2017 w siedzibie Fundacji In Posterum we Wrocławiu odbyło się szkolenie „Analfabetyzm funkcjonalny – potrzeba dobrej diagnozy”. Szkolenie to jest kolejnym etapem w projekcie „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Dziesięć asystentek rodziny z Dolnego Śląska przez trzy dni zgłębiało wiedzę na temat przeprowadzenia dobrej diagnozy rodziny, uświadamiania problemu z jakim boryka się rodzina, diagnozy funkcjonalnego analfabetyzmu. Obecnie uczestniczki rozpoczną etap testowania – wykorzystania zdobytej wiedzy do pracy z rodzinami przy użyciu zaproponowanych narzędzi i rozwiązań . Materiały ze szkolenia dostępne są na platformie MOODLE . Zapraszamy do zarejestrowania się i pobrania materiałów. - » zobacz


2017-02-01 Szkolenie dla asystentów rodziny

Uwaga!!!

Jeśli jesteś asystentem rodziny i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę o nowe zagadnienia związane z asystenturą, dowiedzieć się czegoś nowego o diagnozie rodziny, poznać narzędzia pomocne w diagnozie i pracy z klientem, nauczyć się jak wykorzystać pozaformalne metody edukacji do pracy z rodziną zapraszamy Cię na szkolenie do Fundacji In Posterum we Wrocławiu. Odbędzie się ono niebawem – 6,7,8 marca 2017 roku. Rozmawiać będziemy o potrzebie właściwej diagnozy rodziny, a także o problemie funkcjonalnego analfabetyzmu (co to jest? jak go można zdiagnozować? jak pracować z klientem/rodziną by im pomóc).
Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Fundacji na ulicy Strzegomskiej 7 Kontakt mailowy inposterum@wp.pl lub telefoniczny 713590950.
Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona. Szkolenie jest bezpłatne, nie zwracamy kosztów podróży.

2017-01-30 Wizyta studyjna w Szwerinie

Nasi niemieccy partnerzy z organizacji RegioVision zaprosili obie grupy szkoleniowe z Hiszpanii i Polski w jednym terminie na przygotowaną wizytę studyjną. I tak to od 23 do 27 stycznia polacy i hiszpanie odwiedzali niemieckie przedstawicielstwa RegioVision i obserwowali pracę z młodymi ludźmi. Niemcy główny nacisk położyli na edukację zawodową młodych ludzi. Ostatniego dnia wizyty wszyscy spotkali się w Berlinie i tam uczestniczyli w warsztatowym spotkaniu zorganizowanym przez współpartnera zawodowego RegioVision zajmującego się edukacją zawodową młodych ludzi.

Informacje dostępne również:

www.facebook.com/integracjaprzezinspiracje/


2017-01-13 – Przekaż 1% swojego podatku na potrzeby Fundacjci In Posterum zamiast do budżetu państwa.

 1. Obliczamy podatek dochodowy zgodnie z przepisami
 2. Obliczony 1% od kwoty podatku należnego wpisać do pozycji :
  • 125 – PIT 37
  • 314 – PIT 36
  • 26 – PIT 28
 3. W rubryce „Nazwa organizacji Pożytku Publicznego” proszę wpisać FUNDACJA IN POSTERUM
 4. W rubryce „pole KRS” proszę wpisać: KRS numer 0000180338

MOŻESZ ROZLICZYĆ PIT ZA POMOCĄ PROGRAMU ONLINE !!!

» tutaj rozliczysz PIT online


2016-12-15 Raport z badań „Uwarunkowania skutecznej pomocy rodzinom wykluczonym społecznie.”

Powstał raport porównawczy zawierający wyniki badań dotyczących asystentury rodzinnej. Znajduje się w nim analiza potrzeb asystentów rodziny oraz oczekiwań odbiorców systemu wsparcia w kontekście wykorzystania metodologii pracy asystenta rodziny w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin. Informacje zawarte w raporcie pomogły nam w skonstruowaniu szkoleń dla asystentów rodziny – dowiedzieliśmy się z jakimi barierami borykają się asystenci i jakich narzedzi do pracy potrzebują. Zapraszamy do lektury i komentowania na forum. RAPORT „Uwarunkowania skutecznej pomocy rodzinom wykluczonym społecznie.” - » czytaj

2016-12-05 Wizyta Studyjna w Santander

Kolejna wizyta studyjna za nami. Tym razem uczestnicy projektu z Polski w dniach od 28 listopada do 3 grudnia przebywali w Hiszpanii. Organizacja Decroly, która jest partnerem projektowym zorganizowała przyjezdnym spotkania w organizacjach zajmujących się pomocą i edukacją młodych ludzi. Uczestnicy szkolenia odwiedzili kilka fundacji: DIAGRAMA, AMIGO, ACOGE oraz TRENTI. Pracownicy odwiedzanych fundacji opowiadali o działaniach prowadzonych z młodzieżą, o metodach pracy, jakie wykorzystują do pracy. Organizacja partnerska DECROLY zaprosiła uczestników wizyty do współdziałania z hiszpańską młodzieżą - Polacy wraz z Hiszpanami "nakręcili" teledysk świąteczny.

Informacje dostępne również:

www.facebook.com/integracjaprzezinspiracje/


2016-11-14 „Train the Trainers” Szkolenie trenerów w projekcie „Integracja przez Edukację” – 7 – 11.11.2016 Linz

Od 7 do 11 listopada 2016 roku gościliśmy u naszego austriackiego partnera. Tym razem przez 5 dni uczestniczyliśmy w szkoleniu „Train the Trainers”. Debatowaliśmy nad problemami współczesnej asystentury rodzinnej i staraliśmy się dobrać metody do uniwersalnego szkolenia dla pracowników instytucji pomocowych pracujących z rodziną w kryzysie. Udało się nam!! Niebawem rozpoczniemy szkolenia dla asystentów rodziny.

2016-10-03 szkolenie dla przedstawicieli publicznych instytucji pomocy społecznej realizowane w ramach projektu „Integracja przez Inspirację”

W dniach 30 września – 02 października 2016r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące pozaformalnych metod edukacji dla przedstawicieli publicznych instytucji pomocy społecznej. Uczestnikami szkolenia są pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, asystenci rodziny i wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

więcej informacji na stronie projektu:

www.integracjaprzezinspiracje.pl


2016-10-01 informacja

Wiemy już z jakimi problemami borykają sie asystenci rodziny i inni profesjonaliści pracujący z rodziną. Na podstawie uzyskanych informacji staramy się stworzyć wspólny podręcznik szkoleniowy dla asystentów rodziny, w którym opisane zostaną metody i narzędzia użyteczne w pracy. Nasi partnerzy z Czech stworzyli wzór podręcznika – my posłusznie i z pełnym zaangażowaniem wypełniamy tabele, opisujemy narzędzia, aby w niedalekiej przyszłości przekazać tę wiedzę asystentom rodziny na zaplanowanych szkoleniach. Podręcznik metod i narzędzi będze udostępniony do użytku publicznego, znajdziecie go w przyszłym roku w e booku.


2016-09-15 Czwarte spotkanie partnerów projektu „Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W dniach 10-13 września kadra Fundacji In Posterum uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Santander w Hiszpanii. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej koncepcji narzędzi projektowych – szkolenia z pozaformalnych metod edukacji dla kadry publicznych instytucji pomocy społecznej.

więcej informacji na stronie projektu:

www.integracjaprzezinspiracje.pl


2016-09-08 Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W dniach 5-7 września 2016 r. kadra Fundacji In Posterum uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu projektowym organizowanym przez partnera z Londynu – Univeristy of East London. Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowych działań merytorycznych, zwłaszcza zakończonych badań fokusowych. Przedstawiono wstępne wnioski wynikające z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach partnerów. Omówiliśmy również wstępne założenia dotyczące kolejnego rezultatu pracy intelektualnej – e-booka skierowanego do praktyków pracujących z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

więcej informacji na stronie projektu:

www.integracjaprzezedukacje.eu/


2016-07-20 Zakończenie badań w ramach projektu „Integracja przez Edukację”

Zakończyliśmy 6 edycji badań fokusowych w ramach projektu ‘Integracja przez Edukację”. Wszystkim uczestnikom badań – specjalistom pracującym z rodzinami oraz przede wszystkim rodzinom biorącym udział w badaniach serdecznie dziękujemy za aktywny udział w badaniach. Państwa opinie, wnioski i sugestie zostaną uwzględnione podczas opracowywania raportu.

2016-06-20 – Think Tank Fundacji In Posterum

W imieniu Fundacji In Posterum mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w ramach międzynarodowego THINK TANKU – ośrodka badań, analiz i wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie. Powstanie ośrodka jest rezultatem współpracy Fundacji In Posterum z partnerami z zagranicy: uczelniami - angielską UNIVERSITY OF EAST LONDON, czeską – MASARYKOVA UNIVERZITA oraz austriacką organizacją szkoleniową-BERUFSFORDERUNGSINSTITUTOBEROSTERREICH w ramach wspólnie realizowanego projektu „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Erasmus+. W najbliższych dniach zostanie rozesłana ankieta dotycząca pracy asystentów rodziny do wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Dolnego Śląska. Analiza zebranych informacji pomoże nam poznać zawód asystenta rodziny w jego codziennej pracy i związane z nią problemy. W wyniku tego będziemy w stanie stworzyć nowe narzędzia niezbędne do efektywnej asystentury – dostosowane do rzeczywistych potrzeb asystenta rodziny. Jednocześnie zachęcamy Państwa, zarządzających lokalnymi instytucjami pomocy społecznej do włączenia się w tworzenie tej międzynarodowej instytucji, poprzez nadawanie kierunku naszym wspólnym działaniom – uczestnictwie w panelach dyskusyjnych, przekazywaniu swoich uwag dotyczących asystentury oraz systemu pomocy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tworzeniem tej międzynarodowej instytucji bardzo proszę o kontakt telefoniczny oraz poprzez adres mailowy: inposterum@wp.pl - poczty elektronicznej

2016-06-20 – Zakończenie I części badań fokusowych realizowanych w ramach projektu „Integracja przez Edukację".

Zakończyliśmy część badań fokusowych, których uczestnikami byli asystenci rodziny. Wszystkim uczestnikom badań serdecznie dziękujemy za aktywny udział w badaniach.
Państwa opinie, wnioski i sugestie zostaną uwzględnione podczas opracowywania raportu.

2016-06-03 – Trzecie Międzynarodowe spotkanie projektowe dotyczące projektu „Integracja przez Inspiracje”

W dniach 30-31 maja 2016r. kadra Fundacji In Posterum uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu projektowym organizowanym przez partnera z Niemiec. Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowych działań merytorycznych, zwłaszcza zakończonych badań fokusowych. Przedstawiono wstępne wnioski wynikające z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach partnerów. Omówiliśmy również wstępne założenia dotyczące kolejnego rezultatu pracy intelektualnej – e-booka skierowanego do praktyków pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

więcej informacji na stronie projektu:

www.integracjaprzezinspiracje.pl


2016-05-05 – Zakończenie badań w ramach projektu „Integracja przez Inspiracje"

Zakończyliśmy 6 edycji badań fokusowych w ramach projektu ‘Integracja przez Inspirację”. Wszystkim uczestnikom badań – specjalistom pracującym z młodzieżą oraz przede wszystkim osobom młodym biorącym udział w badaniach serdecznie dziękujemy za aktywny udział w badaniach.
Państwa opinie, wnioski i sugestie zostaną uwzględnione podczas opracowywania raportu.

2016-04-01 – REKRUTACJA UCZESTNIKÓW BADAŃ FOKUSOWYCH realizowanych w ramach projektu Integracja przez Edukację

Zapraszamy do udziału w badaniach Fokusowych realizowanych w ramach projektu „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Naszym celem jest rozpoznanie zasobów, narzędzi, sposobów działania asystentów rodziny w kontekście wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badania posłużą przygotowaniu praktycznego narzędzia wspierania rodzin - e-booka skierowanego do praktyków: asystentów rodziny. Mamy nadzieję, że narzędzie to służyć będzie również innym praktykom, pracownikom socjalnym, kuratorom sądowym oraz szeroko rozumianej kadry pracującej z rodziną.
Informacje organizacyjne:

 1. Do udziału w badaniach zapraszamy: Asystentów rodziny.
 2. Badania zorganizowane zostaną w siedzibie Fundacji In Posterum we Wrocławiu.
 3. Organizatorzy projektu pokryją koszty dojazdu na badania oraz zapewnią poczęstunek dla uczestników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w badaniach, prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: inposterum@wp.pl - poczty elektronicznej

2016-02-07 – List rekomendacyjny z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Miło nam poinformować, że dla naszych działań w ramach programu Erasmus + otrzymaliśmy rekomendacje z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt „Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczaniem społecznym – patrz PDF. Projekt „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” - » czytaj

2016-02-06 – REKRUTACJA UCZESTNIKÓW BADAŃ FOKUSOWYCH realizowanych w ramach projektu Integracja przez Inspiracje

Zapraszamy do udziału w badaniach Fokusowych realizowanych w ramach projektu „Integracja przez Inspiracje”. Naszym celem jest rozpoznanie zasobów, narzędzi, sposobów działania pracowników służb społecznych w kontekście wspierania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Badania posłużą przygotowaniu praktycznego narzędzie wspierania ludzi młodych - e-booka skierowanego do praktyków: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz szeroko rozumianej kadry pracującej z młodzieżą.
Informacje organizacyjne:
 1. Do udziału w badaniach zapraszamy: Pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz kuratorów sądowych będących pracownikami publicznych służb pomocowych.
 2. Badania zorganizowane zostaną w siedzibie Fundacji In Posterum we Wrocławiu w następujących terminach: 17, 18, 19.02. 2016 w godz. od 11:00 do 13:00. (Termin do wyboru)
 3. Organizatorzy projektu pokryją koszty dojazdu na badania oraz zapewnią poczęstunek dla uczestników.
 4. Każdy z uczestników badań otrzyma drobny upominek.
 5. Uczestnicy badań będą mieli szansę na udział w pozostałych działaniach projektowych: bezpłatnych szkoleniach z zakresu stosowania metod edukacji pozaformalnej oraz wizytach studyjnych realizowanych w krajach partnerów projektu - Hiszpanii i Niemczech.
 6. Zgłoszenia na badania przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej projektu: www.integracjaprzezinspiracje.pl/pl/dolacz-do-nas/zostan-uczestnikiem-badan-fokusowych

Zapraszamy do odwiedzenia naszej platformy internetowej, zapoznania się ze szczegółami dot. badań oraz pozostałych działań projektowych.

www.integracjaprzezinspiracje.pl

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy:

www.integracjaprzezinspiracje.pl/kontakt

2016-02-05 – Ruszyła internetowa platforma edukacyjna projektu "Integracja przez Inspiracje".

 • Jesteś: pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny,kuratorem sądowym?
 • W swojej codziennej pracy wspierasz młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym?
 • Interesuje Cię filozofia edukacji pozaformalnej?

INTEGRACJA PRZEZ INSPIRACJE TO PROJEKT DLA CIEBIE

Więcej - www.integracjaprzezinspiracje.pl

Nasz projekt został objęty patronatem Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Zapraszamy do przeczytania Listu Rekomendacyjnego. » czytaj

2016-01-05 – Przekaż 1% swojego podatku na potrzeby Fundacjci In Posterum zamiast do budżetu państwa.

 1. Obliczamy podatek dochodowy zgodnie z przepisami
 2. Obliczony 1% od kwoty podatku należnego wpisać do pozycji :
  • 125 – PIT 37
  • 314 – PIT 36
  • 26 – PIT 28
 3. W rubryce „Nazwa organizacji Pożytku Publicznego” proszę wpisać FUNDACJA IN POSTERUM
 4. W rubryce „pole KRS” proszę wpisać: KRS numer 0000180338

MOŻESZ ROZLICZYĆ PIT ZA POMOCĄ PROGRAMU ONLINE !!!

» tutaj rozliczysz PIT online


2016-01-01 – Z okazji Nowego, 2016 Roku życzymy Państwu bardzo dobrego roku. Spełnienia marzeń oraz realizacji planów w rozwoju osobistym i zawodowym.

2015-12-18 – Drugie Międzynarodowe spotkanie projektowe dotyczące projektu „Integracja przez Inspiracje”

W dniach 16-17 grudnia po raz drugi gościliśmy u siebie partnerów z Niemiec i Hiszpanii. Tym razem spotkanie dotyczyło przygotowań do działań merytorycznych w projekcie, zwłaszcza rezultatów pracy intelektualnej. Pierwszym, ważnym zadaniem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie badań fokusowych oraz sporządzenie raportu „Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży wykluczonej społecznie”. W badaniu zaplanowano 2 grupy docelowe – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym oraz pracownicy publicznych służb pomocowych: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi itp.

Galeria zdjęć » zobacz


Jeśli należycie Państwo do jednej ze wskazanych grup i jesteście zainteresowani udziałem w badaniu proszę o wypełnienie formularza zgłoszeń na stronie. » szczegóły

2015-11-26 – Pierwsze Międzynarodowe spotkanie projektowe dotyczące projektu „Integracja przez Edukację”

W dniach 24-25 listopada gościliśmy w Polsce partnerów projektu „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W spotkaniu uczestniczyli nasi partnerzy z Anglii, Czech oraz z Austrii. Omawialiśmy główne założenia projektowe, w tym zarządzanie projektem oraz harmonogram działań projektowych. W drugim dniu spotkania partnerzy projektu przedstawili modele pracy z rodzinami wykluczonymi społecznie w swoich krajach, a dyskusja koncentrowała się głównie na porównywaniu tych modeli oraz poszukiwaniu cech wspólnych.

Galeria zdjęć » zobacz

2015-10-28 – Pierwsze Międzynarodowe spotkanie projektowe dotyczące projektu „Integracja przez Inspirację”

W dniach 26-27 października gościliśmy partnerów projektu „Integracja przez Inspiracje”. Pozaformalne metody edukacyjne narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. W spotkaniu uczestniczyli nasi partnerzy z Niemiec i z Hiszpanii. Omawialiśmy główne założenia projektowe, w tym zarządzanie projektem oraz harmonogram działań projektowych.

Wkrótce galeria zdjęć » szczegóły

2015-10-01 – Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1 października 2015r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ - AKCJA 2 „Partnerstwo Strategiczne”, SEKTOR – „Edukacja Dorosłych”. Integracja przez Edukację to inicjatywa czterech instytucji działających w obszarze polityki społecznej. Wspólnie z partnerami: angielską uczelnią University of East London, czeską uczelnią Masarykova Univerzita oraz austriackim Instytutem kształcenia zawodowego BFI Institute zamierzamy propagować innowacyjne metody asystentury rodzinnej w publicznych i nie publicznych instytucjach pomocowych. W ramach projektu powstaną narzędzia wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oparte na zasadzie „refleksyjnego uczenia się z praktyki, przez praktykę i dla praktyki”.

Wkrótce uruchomiona zostanie internetowa platforma edukacyjna skierowana do bezpośrednich i pośrednich uczestników projektu. » szczegóły

2015-09-29 - Integracja Przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

1 września 2015r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Integracja Przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków programu ERASMUS + w ramach AKCJI 2 „Partnerstwa strategiczne”. Integracja Przez Inspiracje to inicjatywa trzech instytucji, których celem jest walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym młodzieży. Wspólnie z partnerami - niemiecką organizacją RegioVision GmbH Schwerin oraz hiszpańską placówką edukacyjną DECROLY zamierzamy propagować metody edukacji pozaformalnej w publicznych instytucjach pomocowych. W ramach projektu powstaną narzędzia efektywnego wspierania ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym oparte na zasadzie „refleksyjnego uczenia się z praktyki, przez praktykę i dla praktyki”.

Wkrótce uruchomiona zostanie internetowa platforma edukacyjna skierowana do bezpośrednich i pośrednich uczestników działań projektowych. » szczegóły

2015-09-29 - „Integration through Inspirations. Non - formal education as a tool of the equalization of opportunities of youth at risk of social exclusion"

On september 1st we started the implementation of the project „Integration through Inspirations. Non - formal education as a tool of the equalization of opportunities of youth at risk of social exclusion" financed by the ERASMUS + in the framework of KA2 - Strategic Partnership for youth. Integration through Inspiration is an initiative of the three institutions, whose aim is to fight unemployment and social exclusion of young people. Together with our partners - German organisation RegioVision GmbH Schwerin and the Spanish VET institution Decroly we intend to promote non-formal education methods in public support institutions. The project will result in the preparation of effective tools to support young people at risk of social exclusion based on the principle "reflexive learning from practice by practice and for practice”

Soon the internet educational platform dedicated to directed and indirected participants of the project will be launched. » details

2014-11-07 - Fundacja In Posterum w dniu 21.11.2014r. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję:

„Aktywizacja zawodowa osób po pięćdziesiątym roku życia”


Pragniemy, by konferencja stała się miejscem spotkania praktyków w dyskusji na temat aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 50 +. Podczas obrad omówiony zostanie wypracowany w partnerstwie ponadnarodowym „Model wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oparty na współpracy pracodawca – instytucja rynku pracy – osoba wykluczona społecznie”. Model ten jest efektem nabytych doświadczeń przy realizacji projektu „Aktywne Wrocławianki” oraz projektów realizowanych przez naszych partnerów z Niemiec - RegioVision GMBH ze Schwerinu oraz Erlacher Hohe z Calw-Nagold. Zawiera kierunki działań aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, uwzględniając idee „zarządzania wiekiem”.
Konferencja będzie miała formułę obrad plenarnych, których ostatnim punktem będzie dyskusja nad zagadnieniami omawianymi podczas prelekcji. Poruszana problematyka może zostać wykorzystana przez specjalistów zaangażowanych w pomoc i wsparcie osobom nieaktywnym na rynku pracy: pracowników urzędów pracy, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, doradców zawodowych instytucji rynku pracy.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością. Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia Prezes Fundacji In Posterum

Pobierz formularz zgłoszeniowy

2014-05-25 - Działania zaplanowane w ramach współpracy ponadnarodowej to:

 • Wizyty studyjne dla kadry projektu
 • Wizyty studyjne dla uczestniczek projektu
 • Staże zawodowe dla pracowników projektu: doradcy zawodowego oraz specjalisty ds. współpracy z pracodawcami
 • Panel ekspertów połączony z wizytą studyjną partnerów we Wrocławiu, którego celem będzie przygotowanie publikacji opisującej: „Model współpracy: Osoba wykluczona społecznie – Instytucja rynku pracy – Pracodawca”
 • Konferencja podsumowująca projekt i upowszechniająca jego produkty
2014-05-25 - Naszymi partnerami są:
Erlacher Höhe Calw - Nagold - filia niemieckiej organizacji społecznej Erlacher Höehe – diakonii specjalizującej się w pomocy osobom wykluczonym społecznie(w tym w szczególności osobom bezdomnym, niepełnopsrawnym oraz długotrwale bezrobotnym) działającej na obszarze całego kraju, prowadzącej ośrodki wsparcia i realizującej projekty aktywizujące dla w/w grup. Erlacher Höhe Calw – Nagold posiada doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych oraz międzynarodowych, w tym projektów skierowanych do kobiet po 50 roku życia oraz niepełnosprawnych. Obecnie realizuje między innymi dwa projekty finansowane przez EFS:
 • ZiJo ( Zurück in den Job/ Powrót do pracy ) jest projektem skierowanym do długotrwale bezrobotnych kobiet z regionu północnego Schwarzwaldu. W ramach projektu oferowane są: doradztwo zawodowe, szkolenia, coaching, staże zawodowe
 • Werkbund – projekt skierowany do bezrobotnych kobiet i mężczyzn oparty na indywidualnym wspieraniu uczestników w działaniach prowadzących do powrotu na rynek pracy
Regiovision GmbH założona w 2002 roku spółka specjalizująca się w usługach związanych z szeroko rozumianą aktywizacją i reintegracją zawodową. Organizacja posiada doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, których celem jest wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie w tym w szczególności osób bezrobotnych. Obecnie realizowane są między innymi projekty:
 • QuEo – „Qualifizierungs- und Erfahrungsoffensive der Bundesinitiative” "Perspektive 50plus" (Perspektywa 50 plus) – projekt skierowany do osób bezrobotnych po 50 roku życia, którego celem jest reintegracja zawodowa poprzez: doradztwo zawodowe, staże u pracodawców, coaching, szkolenia
 • XENOS - Integration und Vielfalt (projekt finansowany w ramach środków EFS) (Integracja i Różnorodność) – międzynarodowy projekt aktywizacji społecznej i zawodowej skierowany do migrantów, więźniów, osób długotrwale bezrobotnych2014-05-06 - Komponent ponadnarodowy w projekcie „Aktywne Wrocławianki”
W kwietniu bieżącego roku uzyskaliśmy zgodę na poszerzenie działań realizowanych w ramach projektu „Aktywne Wrocławianki” o komponent ponadnarodowy. Udało nam się nawiązać współpracę z dwoma niemieckimi partnerami zainteresowanymi wymianą doświadczeń oraz prezentacją dobrych praktyk związanych z aktywizacją osób bezrobotnych w tym w szczególności kobiet po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Głównym celem współpracy ponadnarodowej jest włączenie do wypracowanego w projekcie „Aktywne Wrocławianki” „Modelu wsparcia opartego na współpracy: pracodawca – instytucja rynku pracy – osoba zagrożona wykluczeniem społecznym”, metod i narzędzi wykorzystywanych przez partnerów projektu. Czas trwania projektu został wydłużony o dwa miesiące, a działania projektowe oraz formy wsparcia skierowane bezpośrednio do uczestniczek uzupełnione i rozszerzone.


2013-11-15 - AKTYWNE WROCŁAWIANKI - rozszerzenie projektu o komponent międzynarodowy
Dzięki wprowadzeniu innowacyjności do PO KL mamy możliwość poszukiwania i testowania nowych rozwiązań problemów rynku pracy, integracji społecznej czy też szeroko pojętego systemu edukacji osób długotrwale bezrobotnych w oparciu o współpracę ponadnarodową, czyli realizację naszego projektu, a dokładniej jego części z zagranicznymi partnerami.


2013-07-10 - AKTYWNE WROCŁAWIANKI - zamknięcie procesu rekrutacji do V edycji projektu
Dnia 15.07.2013 zamknięty zostanie proces rekrutacji do V edycji projektu "Aktywne Wrocławianki" (nie dotyczy osób, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności).


2013-03-16 - AKTYWNE WROCŁAWIANKI - zamknięcie procesu rekrutacji do IV edycji projektu
Dnia 21.03.2013 zamknięty zostanie proces rekrutacji do IV edycji projektu "Aktywne Wrocławianki" (nie dotyczy osób, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności).
Formularze, które spłyną po w.w terminie będą rozpatrywane w ramach rekrutacji do V edycji.

2012-11-10 - AKTYWNE WROCŁAWIANKI - zamknięcie procesu rekrutacji do III edycji projektu
Dnia 10.11.2012 zamknięty zostanie proces rekrutacji do III edycji projektu "Aktywne Wrocławianki" (nie dotyczy osób, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności).
Formularze, które spłyną po w.w terminie będą rozpatrywane w ramach rekrutacji do IV edycji.

2012-07-06 - AKTYWNE WROCŁAWIANKI - zamknięcie procesu rekrutacji do II edycji projektu
W związku z bardzo duża ilością zgłoszeń z dniem 10.07.2012 zamknięty zostanie proces rekrutacji do II edycji projektu "Aktywne Wrocławianki" (nie dotyczy osób, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności).Formularze, które spłyną po w.w terminie będą rozpatrywane w ramach rekrutacji do III edycji projektu.

2012-05-14 - Pilnie poszukujemy wolontariusza/wolontariuszki do prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla grupy bezrobotnych kobiet uczestniczących w projekcie "Aktywne Wrocławianki".
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - Anita Radziszewska - Rak (71 359 09 50 w godz. 9:00 - 15:00) lub mailowy pod adresem: anitaradziszewska@gmail.com

2012-03-10 - AKTYWNE WROCŁAWIANKI - zamknięcie procesu rekrutacji do I edycji projektu
W związku z bardzo duża ilością zgłoszeń z dniem 9.03.2012 roku zamknięty został proces rekrutacji do I edycji projektu "Aktywne Wrocławianki" (nie dotyczy osób, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności).
Formularze, które spłyną po w.w terminie będą rozpatrywane w ramach rekrutacji do II edycji projektu.

2012-02-29 - Unieważnienie zapytania ofertowego nr 06/AW/2012 z dnia 10.02.2012r. Treść unieważnienia

2012-02-10 - Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestniczek projektu. W związku z realizacją projektu "Aktywne Wrocławianki" zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedstawiony przedmiot zamówienia: "Przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestniczek projektu"
Pobierz zapytanie ofertowe

2012-01-18 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA 10/FX/2011
- Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zapytaniu 10/FX/ "Przeprowadzenie kampanii outdoorowej z wykorzystaniem billboardów mobilnych (mobili) na potrzeby realizacji projektu „Flexi praca-promocja elastycznych form zatrudnienia” Pobierz zapytanie ofertowe

2012-01-17 - Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej z wykorzystaniem billboardów mobilnych (mobili)
W związku z realizacją projektu „Flexi praca-promocja elastycznych form zatrudnienia” zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert na przedmiot zamówienia: "Przeprowadzenie kampanii outdoorowej z wykorzystaniem billboardów mobilnych (mobili) na potrzeby realizacji projektu „Flexi praca-promocja elastycznych form zatrudnienia” Pobierz zapytanie ofertowe

2011-11-28 - Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Specjalisty ds. współpracy z pracodawcami
W związku z realizacją projektu „Aktywne Wrocławianki” zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedstawiony przedmiot zamówienia:„Pełnienie obowiązków Specjalisty ds. współpracy z pracodawcami ”. Pobierz zapytanie ofertowe

2011-11-21 - Oferta Pracy
Fundacja In Posterum w ramach realizowanego projektu „Asystent Rodziny – zawód przyszłości” zatrudni osoby do prowadzenia szkoleń. Pobierz zapytanie ofertowe

2011-11-21 - Zapytanie ofertowe: Usługa cateringowa dla uczestników projektu
W związku z realizacją projektu "Asystent Rodziny - zawód przyszłości" zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przedstawiony przedmiot zamówienia:„Usługa cateringowa dla uczestników projektu” Pobierz zapytanie ofertowe

2011-11-03 - Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej z wykorzystaniem billboardów mobilnych (mobili)
W związku z realizacją projektu „Flexi praca-promocja elastycznych form zatrudnienia” zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert na przedmiot zamówienia: "Przeprowadzenie kampanii outdoorowej z wykorzystaniem billboardów mobilnych (mobili) na potrzeby realizacji projektu „Flexi praca-promocja elastycznych form zatrudnienia” Pobierz zapytanie ofertowe

2011-10-06 - Zapytanie ofertowe: wynajem sal szkoleniowych
W związku z realizacją projektu "Asystent Rodziny - zawód przyszłości" zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert na przedmiot zamówienia: "wynajem sal szkoleniowych" Pobierz zapytanie ofertowe

2011-10-06 - Oferta Pracy
Fundacja In Posterum w ramach realizowanego projektu "Flexi praca – promocja elastycznych form zatrudnienia" zatrudni 1 osobę do rekrutacji uczestników spotkań informacyjnych oraz dystrybucji materiałów promocyjnych Pobierz zapytanie ofertowe

2011-09-21 - Oferta Pracy
Fundacja In Posterum w ramach realizowanego projektu "Flexi praca - promocja elastycznych form zatrudnienia" zatrudni 2 osoby do rekrutacji uczestników spotkań informacyjnych oraz dystrybucji materiałów promocyjnych (i odesłanie do pliku z ofertą) - plik w załączeniu. Pobierz zapytanie ofertowe

2011-08-31 - Nowy projekt informacyjno-promocyjny
Od dnia 01.09.2011r. rozpoczął się projekt informacyjno-promocyjny „Flexi praca-promocja elastycznych form zatrudnienia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na temat projektu w zakładce „Projekty”. Zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Dolnego Śląska do udziału w atrakcyjnych spotkaniach informacyjnych. Harmonogram spotkań opublikujemy wkrótce.

2011-08-30 - Rusza projekt "Asystent Rodziny-zawód przyszłości"
Od dnia 01.09.2011r. rusza nowy projekt realizowany przez fundację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Asystent Rodziny-zawód przyszłości". Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu oraz do udziału w projekcie.

2011-01-09 - Oferta pracy: osoby do prowadzenia szkoleń
Fundacja In Posterum w ramach realizowanego projektu „Asystent Rodziny” zatrudni osoby do prowadzenia szkoleń z przedstawionych poniżej zagadnień:
"Podstawy psychologii rodziny", "Podstawy socjologii rodziny", "Prawo rodzinne i opiekuńcze", "Ekonomika gospodarstwa domowego", "Metody pracy socjalnej", "Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej", "Organizacja i struktura pomocy społecznej", "Warsztaty komunikacji interpersonalnej". Pobierz opis oferty pracy.

2010-08-16 - Rusza projekt "Asystent Rodziny"
Funadcja In Posterum przystąpiła do realizacji projektu szkoleniowego "Asystent Rodziny". Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od dnia 16 sierpnia 2010r.
UWAGA: Rekrutacja do projektu "Asystent Rodziny" została przedłużona do dnia 28.02.2011r. Pytania proszę kierowań na adres inposterum@wp.pl oraz telefonicznie (71)3493486 lub 666097979. » szczegóły

2010-02-06 - Zapytanie ofertowe: billboardy stacjonarne
W związku z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia" zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert na przedmiot zamówienia: "najem powierzchni reklamowej na nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem plakatów, ich montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją eksponowanych plakatów". Pobierz zapytanie ofertowe.

2010-01-14 - Warsztaty dotyczących kultury romskiej
Zapraszamy pracowników administracji publicznej do udziału w warsztatach dotyczących kultury romskiej. Zgłoszenia na pierwszą edycję przyjmowane są do dnia 20 stycznia 2010r.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres inposterum@wp.pl lub faksem na nr 071/359 09 50.

2010-01-01 - Ruszyły projekty:
Flexi Praca! Promocja Elastycznych Form Zatrudnienia » szczegóły
Aktywni – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych » szczegóły
Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w różnych rejonach Wrocławia » szczegóły
Romowie i Gadziowie na jednym podwórku » szczegóły
wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procentjeden procentFilm „Wyobrazić kino”

valid w3c xhtml  valid w3c css
PANELE AKUSTYCZNE